Profil

På Krobakken tager vi altid udgangspunkt i den enkeltes liv, ønsker og behov og vi vil gerne give beboerne mest mulig indflydelse på eget liv. Pædagogikken er tilpasset den enkelte beboer.

Vi arbejder ud fra, at vi betragter hvert enkelt menneske som unikt med individuelle behov og ønsker. Vi ser den enkelte beboer som et selvstændigt menneske med evne til at træffe egne valg og beslutninger. Det gør vi fordi udgangspunktet for alt pædagogisk arbejde hos os er beboernes livskvalitet, og den er forskellig fra person til person.


Der ydes støtte og vejledning omkring hverdagens mange udfordringer på såvel det praktiske som det følelsesmæssige og sociale plan.

Med udgangspunkt i den anerkendende relation og via realistiske handleplaner, arbejder vi på at styrke den enkelte beboers selvværd og skabe nye udfordringer. Med dette som udgangspunkt er vi af den opfattelse, at vi bedst opretholder og forbedrer den enkelte beboers fysiske og psykiske funktion.

Krobakken har åbent 365 dage i året. I det ene af husene er der personale dækning  alle døgnets timer.. Herudover har vi en vagttelefonordning således beboerne kan kontakte personalet fx om natten. Ordningen er gældende alle ugens dage, i ferieperioder samt helligdage.

De fleste af beboerne har et aktivt fritidsliv. De tager ofte til koncerter, festivals, rejser eller bare en tur ud i det blå.

Krobakken
Hovedgaden 19
9460 Brovst