Målgruppe

Krobakkens målgruppe er personer med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Vi henvender os til personer, der i større udstrækning har brug for hjælp og støtte, til at leve et så selvstændigt liv så muligt.

Støtten kan fx være:

Praktisk bistand: indkøb, madlavning, rengøring, personlig hygiejne, tøjvask mv.

Støttende samtaler:håndtering af hverdagen, undervisning og vejledning eller tackling af stress.

Planlægning og strukturering af hverdagen: fx hjælp til døgn og ugeskema, koordinering af indsats fra øvrige instanser, gennemgang af offentlige skrivelser mv.

Træning i sociale og praktiske færdigheder: fx støtte i forbindelse med henvendelse til offentlige myndigheder såsom læge og tandlæge mv. indgå og fastholde aftaler, lære almene leveregler og normer ol.

Støtte til deltagelse i aktiviteter: fx gennem uddannelse, beskæftigelse og fritidsliv mv.

Støtte til at opretholde kontakt til familie og andre i det sociale netværk:​ 

fx støtte til at indgå aftaler, planlægge og strukturere besøg, støtte til etablering af kontakt til andre i nye sammenhænge.

​​

Målgruppen ikke personer med så omfattende høre- og eller synsnedsættesler, at disse kræver specielle tiltag eller fordrer, at personalet har kompetencer indenfor tegnsprog. Ej heller omfatter målgruppen personer med fysisk udadreagerende adfærd samt personer med omfattende psykiatriske lidelser.

Målgruppen er voksne med en tilstræbt ligelig kønsfordeling. Desuden tilstræbes det, at beboerne benytter den tilhørende dagbeskæftigelse. Rent juridisk er målgruppen personer, der er omfattet af Lov om Social Service §85 (støtte i egen bolig) § 107 (botilbud) og § 103 (dagbeskæftigelse). Krobakken henvender sig til alle uden skelen til etnisk tilhørsforhold, men er dog forankret i et traditionsrigt dansk kulturmønster.

Krobakken
Hovedgaden 19
9460 Brovst