Velkommen til krobakken

Udgangspunkt i den enkeltes behov

På Krobakken tager vi altid udgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov. Vi guider, støtter og vejleder med henblik på at give borgeren størst mulig indflydelse på eget liv.

Vi har lige nu en ledig plads.

Struktureret pædagogisk tilgang

Den pædagogiske tilgang er KRAP - Kognitiv, Ressourcefokuseret, Anerkendende Pædagogik, og er tilpasset den enkelte beboer.

Dagbeskætigelse efter §§ 103 og 104 samt STU 

Aktiv beskæftigelse med udgangspunkt i individuelle interesser herunder dyrehold, havehold, håndværk, håndarbejde, butik, skolefag m.m. 

Botilbud efter §§ 107 og 108 samt bostøtte i eget hjem efter § 85 

​​Støtte til borgere, der har behov for hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og udvikling af praktiske færdigheder.

Fonden krobakken

Bo- og dagtilbud til unge & voksne med nedsat psykisk funktionsevne

​Den pædagogiske tilgang er KRAP - Kognitiv, Ressourcefokuseret, Anerkendende Pædagogik, og er tilpasset beboeren. Vi arbejder ud fra, at vi betragter hvert enkelt menneske som unikt med individuelle behov og ønsker. Vi ser den enkelte beboer som et selvstændigt menneske med evne til at træffe egne valg og beslutninger.

Det gør vi fordi udgangspunktet for alt pædagogisk arbejde hos os er beboernes livskvalitet, og den er forskellig fra person til person. Som pædagogisk personale har vi fokus på støtte- og vejledning.

Vores kerneydelser

Hvad indgår i bostøttetilbuddet?

​Der ydes støtte og vejledning omkring hverdagens mange udfordringer på såvel det praktiske som det følelsesmæssige og sociale plan. Støtten kan være mange ting, bl.a.:

​Praktisk bistand til indkøb, madlavning, rengøring m.m.​

Planlægning og strukturering af hverdagen

Træning i sociale og praktiske færdigheder

Støtte til at opretholde kontakt til familie og venner

Støtte til deltagelse i aktiviteter

ønsker du mere information?

Har du spørgsmål eller ønsker du at høre nærmere?

Vi arbejder målrettet ud fra en struktureret pædagogisk tilgang, hvor overskuelighed, mening, forudsigelighed, tydelighed og grænsesætning vægtes højt. Vi ser frem til at høre fra dig.