​STU

I STU på Krobakken ligger vi en indsats i at tilrettelægge undervisningen, så den tager afsæt i den enkelte unges ønsker og interesser.

 
Krobakkens sigte er rettet mod at styrke den enkeltes selvværd, generelle trivsel og samtidig træne flest mulige kompetencer, så den unge bliver bedst muligt rustet til livet som voksen.

Krobakkens netværk giver alsidige muligheder for praktikforløb herunder: butiksarbejde, havebrug, kundeservice, legetøjsproduktion, tømrer og rengøring.​

Når STU afsluttes modtager den unge et kompetencebevis.

Kompetencebeviset beskriver den unges færdigheder. Dette kan bruges, hvis den unge vil videre i en anden uddannelse eller gerne vil søge arbejde.​

ønsker du mere information?

Har du spørgsmål eller ønsker du at høre nærmere?

Vi arbejder målrettet ud fra en struktureret pædagogisk tilgang, hvor overskuelighed, mening, forudsigelighed, tydelighed og grænsesætning vægtes højt. Vi ser frem til at høre fra dig.