Kerneydelser og delydelser

Kerneydelser

Krobakkens kerneydelse er at tilbyde et personligt hjem med adgang til fælles faciliteter som køkken og opholdsstue samt udenoms faciliteter. Beboerne har fælles køkken og toilet/badeværelse.

Krobakken yder desuden pædagogisk, relationel og praktisk støtte til personer med fysisk/psykisk funktionsnedsættelse, der rent fysisk har et hjem udenfor Krobakkens rammer.

Krobakken er personaledækket døgnet rundt hele året

Den enkelte har tilknyttet en kontaktperson og har 1 eller 2 ugentlig hjemmedag med denne. Kontaktpersonen er tovholder i alle forhold vedr. familie, pårørende og samarbejdspartnere. Krobakken yder støtte til den enkelte på individuelt plan i såvel praktiske som mentale/følelsesmæssige situationer. Enhver form for støtte er individuel og tilstræber at give størst mulig livskvalitet for beboeren - vi vil gerne sikre det individuelle liv i fællesskabet.

Der er ansat personale med varieret baggrund, alder og uddannelse.

Delydelser

Krobakkens delydelser omfatter arbejds og fritidstilbud. Arbejdstilbuddet indeholder et servicehold og et butik/kreativt hold. Den enkelte beboer kan deltage på flere hold. Arbejdstiden er fra 8.30 - 15.00 fire dage ugentligt. Hver torsdag er vores butik "Butik den gamle sparekasse" åbent til kl. 17.00. Vejledning dækkes af fastansat personale.

Fritidstilbudet er valgfrit og omfatter: udendørsaktiviteter, ferierejser, aftenskole, koncerter, festivals og kulturarrangementer - det sker ofte sammen med andre bosteder. Foruden de planlagte aktiviteter deltager vi også i, hvad der er af aktuelle tilbud - cirkus, markeder, skovspil etc. Vi afholder nogle årlige arrangementer for pårørende, derved støtter vi beboerne i at bevarer familietilknytningen i det omfang, det er i hans/hendes interesse.

For at se dette Googlemap skal du acceptere marketing cookies.

Administrer samtykke