Kerneydelser og delydelser

Kerneydelser

Krobakkens kerneydelse er at tilbyde et personligt hjem. Et personligt hjem med henholdsvis fælles faciliteter som køkken, opholdsstue og udendørsfaciliteter samt egen private lejlighed med stue tekøkken, soveværelse og badeværelse. I sin lejlighed har den enkelte har sin private sfære, hvor man til enhver tid kan trække sig, hvis man vil være alene eller ønsker besøg i egen lejlighed. 

Krobakken yder desuden pædagogisk, relationel og praktisk støtte til personer med fysisk/psykisk funktionsnedsættelse, der har brug for støtte i eget hjem udenfor Krobakken (§85). Krobakken er personaledækket døgnet rundt hele året

Den enkelte har tilknyttet en kontaktperson og har 1 eller 2 ugentlig hjemmedag med denne. Kontaktpersonen er tovholder i alle forhold vedr. familie, pårørende og samarbejdspartnere. Krobakken yder støtte til den enkelte på individuelt plan i såvel praktiske som mentale/følelsesmæssige situationer. Enhver form for støtte er individuel og tilstræber at give størst mulig livskvalitet for beboeren - vi vil gerne sikre det individuelle liv i fællesskabet. Der er ansat personale med varieret baggrund, alder og uddannelse.

Delydelser

Krobakkens delydelser omfatter arbejds- og fritidstilbud. Arbejdstilbuddet indeholder et servicehold og et butik/kreativt hold. Den enkelte beboer kan deltage på flere hold. Arbejdstiden er fra 8.30-14.30 fire dage ugentligt.

Fritidstilbuddet er valgfrit og omfatter: udendørsaktiviteter, ferierejser, aftenskole, koncerter, festivals og kulturarrangementer - det sker ofte sammen med andre bosteder. Foruden de planlagte aktiviteter deltager vi også i, hvad der er af aktuelle tilbud - cirkus, markeder, skovspil etc. Vi afholder nogle årlige arrangementer for pårørende, derved støtter vi beboerne i at bevare familietilknytningen i det omfang, det er i hans/hendes interesse.

ønsker du mere information?

Har du spørgsmål eller ønsker du at høre nærmere?

Vi arbejder målrettet ud fra en struktureret pædagogisk tilgang, hvor overskuelighed, mening, forudsigelighed, tydelighed og grænsesætning vægtes højt. Vi ser frem til at høre fra dig.