Profil

På Krobakken tager vi altid udgangspunkt i den enkeltes liv, ønsker og behov.  Vi vil gerne give beboerne mest mulig indflydelse på eget liv. Den pædagogiske tilgang er KRAP - Kognitiv, Ressourcefokuseret, Anerkendende Pædagogik, og er tilpasset den enkelte beboer.

Vi arbejder ud fra, at vi betragter hvert enkelt menneske som unikt med individuelle behov og ønsker. Vi ser den enkelte beboer som et selvstændigt menneske med evne til at træffe egne valg og beslutninger. Det gør vi fordi udgangspunktet for alt pædagogisk arbejde hos os er beboernes livskvalitet, og den er forskellig fra person til person.

Som pædagogisk personale har vi fokus på støtte- og vejledning af den enkelte beboer. Han eller hun støttes til udvikling og vedligeholdelse af sine færdigheder både kognitivt, socialt og praktisk, således at beboeren opnår den højest mulige grad af styring, og indflydelse på eget liv. I støtten tilgodeses både den enkelte men også gruppen. Der tages hensyn til den enkelte beboers behov for at være sig selv samt dennes forudsætninger for at kunne profitere af fællesskabet. Vi lægger også stor vægt på at skabe trygge og hjemmelig rammer, hvor nøgleordene er; nærvær, forudsigelighed, struktur samt genkendelige daglige rutiner.

​Med udgangspunkt i den pædagogiske tilgang KRAP og via realistiske handleplaner, arbejder vi på at styrke den enkelte beboers selvværd og tilpasse nye udfordringer. Med dette som udgangspunkt er vi af den opfattelse, at vi bedst opretholder og forbedrer den enkelte beboers fysiske og psykiske funktion.

Krobakken har åbent 365 dage om året, og der er personaledækning alle ugens dage fra kl. 07.00 til 21.00. I et af vores huse er sovende nattevagt i vagtværelset, som også kan tilkaldes telefonisk af beboerne hvis der opstår behov for dette. Ordningen er gældende alle ugens dage, også i ferieperioder samt helligdage.

De fleste af beboerne har et aktivt fritidsliv. De tager ofte til koncerter, festivals, rejser eller bare en tur ud i det blå. Beboerne og personalet planlægger sammen fællesaktiviteter. Vi har eksempelvis været i Paris storbyferier i  Barcelona for bl.a. at se F.C. Barcelona, ligesom vi har været i Tyrkiet, Mallorca, Grækenland og på Færøerne.. Derudover arrangeres der weekendaktiviteter hvis beboerne ønsker dette eller har interesse i.  Det kan foreksempel være biografture, fisketure, tur til  zoologisk have og ligende.