Pårørende og netværk

Krobakkens beboer er forskellige og deres behov for kontakt til pårørende, og frekvensen heri, er også forskellig.

Det er altid den enkelte beboer, der bestemmer informationsudvekslingen mellem Krobakken og pårørende. Er der forhold beboeren ønsker at holde for sig selv, respekteres dette. Forholdet mellem beboer og pårørende ændres over tid, og forløber ikke altid gnidningsløst. Til tider er det ok at informere pårørende og til andre tider ikke. Vi har ikke indgået skriftlige aftaler om informationsudvekslingen til pårørende, fordi disse aftaler aldrig kan blive omfattende nok eller specificeret tilstrækkeligt, eller for den sags skyld tage hensyn til de fluktationer, der er i relationen mellem pårørende og beboer.

Politiken for pårørendeforholdet er, at den enkeltes integritet skal sikres, og der ikke fastholdes eller opbygges hæmmende relationer. Dialogen skal være voksen til voksen, og vi ser os selv som formidlere mellem beboeren og pårørende, vel vidende, at beboerens tarv er vores ansvarsområde. Derfor støtter vi beboerens relationer med pårørende ved at formidle aftaler, få disse konkretiserede og tydeliggjort for beboeren, så denne kan overskue og gennemskue relationens omfang. Alle besøgsaftaler noteres i kalenderen, så det pågældende personale kan udføre aftalen korrekt. Aftaltet besøg hos pårørende kan altid ændres, også indgåede aftaler, hvis behovet herfor opstår. 

Den konkrete plan

På det konkrete plan udsendes der efter behov nyhedsmail til pårørende. Der afholdes julefrokost for beboere, pårørende og personale. Beboeren har altid mulighed for at invitere pårørende på besøg. Er der behov for overnatning ved eksempelvis fødselsdage, kan Krobakken være behjælpelig med at arrangere dette.

For at se dette Googlemap skal du acceptere marketing cookies.

Administrer samtykke