Livet på krobakken

Krobakken kan tilbyde bo- og dagtilbud til voksne, der på grund af varigt nedsat psykisk funktionsevne har behov for støtte til almindelige daglig livsførelse, pleje og omsorg.​ Krobakken yder botilbud efter serviceloven §§ 107 (midlertidigt botilbud) og 108 (varigt botilbud), bostøtte efter § 85 (støtte i eget hjem) samt dagbeskæftigelse efter serviceloven §§ 103 (beskyttet beskæftigelse) og 104 (samvær og aktivitet). Krobakken er desuden STU-udbyder (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse).

Rummelighed og omsorg

Botilbuddet Krobakken er et specialpædagogisk bofællesskab, hvor der er plads til 16 beboere fordelt i fire huse. Bostedet fremstår i hjemlige rammer, hvor der er en høj grad af rummelighed, accept og omsorg, ligesom der ydes den nødvendige støtte til beboerne. Vi prioriterer med andre ord de hjemlige rammer, det sociale samvær og det stærke fællesskab højt, under hensyntagen til den enkeltes privatliv,

Vi lægger samtidig vægt på mangfoldighed og tryghed.

Botilbuddet Krobakken ligger midt i ”hjertet” af det lille lokalsamfund Skovsgård, i Jammerbugt kommune, tæt ved skov og det dejlige Vesterhav med kort afstand til busforbindelser ud til oplandet.

​​

Botilbuddet er et helhedstilbud, med bolig og dagbeskæftigelse. Der er ligeledes mulighed for deltagelse af forskellige fritidsaktiviteter.

Krobakken har åbent 365 dage om året. Der er personaledækning alle ugens dage og i to af husene er der nattevagt, som hvis behovet opstår, kan tilkaldes hvis beboerne har brug for dette.

​Fritidsaktiviteter

Fritidsaktiviteterne er individuelle alt efter ønsker og behov. Nogle spiller fodbold eller hockey i Skovsgård hallen andre går til special ridning i Øster Svenstrup. Der vil også være tilbud om fælles aktiviteter ​såsom gåtur på stranden eller i skoven, lave mad over bål måske en cykeltur i nærområdet, rejser, koncerter og meget mere.

Endvidere vil der også være tilbud om at deltage i AOF aftenskolen, som er målrettet til personer med specielle behov. Forløbet foregår på Skovsgård skole.  Undervisningen kan bl.a. omfatte  engelsk, musik og sang, akrylmaling, yoga eller sund mad . Aftenskolens program variere fra år til år. 

Personalet på Krobakken

Krobakkens medarbejdere er tværfagligt sammensat, og har mange års erfaring indenfor specialområdet. Personalegruppen består af pædagoger, social og sundhedsassistenter, en socialrådgiver, pædagogmedhjælpere med forskellige erhvervsfaglige baggrunde samt et fast vikarhold. På Krobakken lægger vi vægt på faglighed, efteruddannelse og udvikling for alle vores medarbejdere, bl.a. ved at deltage på relevante kurser, efteruddannelse indenfor specialområdet. ​ Dette sikrer personalet har de bedste forudsætninger for at udføre deres arbejde.

​Herudover tilbydes alle ansatte en årlig medarbejderudviklingssamtale, hvor faglig uddannelse og udvikling drøftes og aftales. Personalegruppen er bl.a. uddannet i KRAP (Kognitivt, Ressourcefokuseret, Anerkendende Pædagogik) og Styr på / VUM (voksenudredningsmetoden) samt Neuropædagogik som.

ønsker du mere information?

Har du spørgsmål eller ønsker du at høre nærmere?

Vi arbejder målrettet ud fra en struktureret pædagogisk tilgang, hvor overskuelighed, mening, forudsigelighed, tydelighed og grænsesætning vægtes højt. Vi ser frem til at høre fra dig.