Livet på krobakken

Krobakken kan tilbyde en boform, til unge/voksne, der på grund af varigt nedsat psykisk funktionsevne har behov for støtte til almindelige, daglige funktioner, pleje og omsorg.

Krobakken er godkendt af Region Nordjylland og Jammerbugt kommune efter lov om social service § 107,

 § 103 og § 85 samt STU.

Rummelighed og omsorg

Botilbuddet Krobakken er et socialpædagogisk bofællesskab, hvor der er plads til 16 beboere fordelt i fire huse. Bostedet fremstår i hjemlige rammer, hvor der er en høj grad af rummelighed, accept og omsorg, ligesom der ydes den nødvendige støtte til beboerne. Vi prioriterer med andre ord de hjemlige rammer, det sociale samvær og det stærke fællesskab højt, under hensyntagen til den enkeltes privatliv,

Vi lægger samtidig vægt på mangfoldighed, forskellighed og tryghed.

Botilbuddet Krobakken ligger midt i ”hjertet” af det lille lokalsamfund Skovsgård, i Jammerbugt kommune, tæt ved skov og det dejlige Vesterhav med kort afstand til busforbindelser ud til oplandet.

​​

Botilbuddet er et helhedstilbud, med bolig og dagbeskæftigelse. Der er ligeledes mulighed for deltagelse af forskellige fritidsaktiviteter.

Krobakken har åbent 365 dage om året. Der er personaledækning alle ugens dage og i to af husene er der nattevagt, som hvis behovet opstår, kan tilkaldes hvis beboerne har brug for dette.

Fritidsaktiviteter

Fritidsaktiviteterne er individuelle alt efter ønsker og behov. Nogle spiller fodbold eller hockey i Skovsgård hallen andre går til special ridning i Øster Svenstrup. Der vil også være tilbud om fælles aktiviteter ​såsom gåtur på stranden eller i skoven, lave mad over bål måske en cykeltur i nærområdet, rejser, koncerter og meget mere.

Endvidere vil der også være tilbud om at deltage i AOF aftenskolen, som er målrettet til personer med specielle behov. Forløbet foregår på Skovsgård skole.  Undervisningen kan bl.a. omfatte  engelsk, musik og sang, akrylmaling, yoga eller sund mad . Aftenskolens program variere fra år til år. 

Personalet på Krobakken

Krobakkens medarbejder er tværfagligt sammensat, og har mange års erfaring indenfor specialområdet. Personalegruppen består af seks uddannet pædagoger, en sosusassistent/medicinansvarlig,  en socialrådgiver, ti pædagogmedhjælper samt fem faste vikarer. På Krobakken lægger vi vægt på faglighed, efteruddannelse og udvikling for alle vores medarbejdere, bl.a. ved at deltager på relevante kurser, efteruddannelse indenfor specialområdet. ​ Dette sikrer personalet har de bedste forudsætninger for at udføre deres arbejde.

​Herudover tilbydes alle ansatte en årlig medarbejderudviklingssamtale, hvor faglig uddannelse og udvikling drøftes og aftales.

Personalegruppen er bl.a uddannet i KRAP (Kognitivt, Ressourcefokuseret, Anerkendende Pædagogik) og Styr på / VUM (voksen udredningsmetoden) samt et kursus i neuropsykologi som pædagogisk værktøj.

For at se dette Googlemap skal du acceptere marketing cookies.

Administrer samtykke