Pædagogik​

Det pædagogiske arbejde er funderet i et humanistisk og anerkendende menneskesyn, hvor det enkelte menneske anerkendes for den han eller hun er. Dialogen mellem personale og beboere skal være respektfuldt med vægt på, at skabe forståelse og ansvar for eget liv.

Sådan arbejder vi

Vi arbejder således på, at styrke jeg-funktionen hos den enkelte, fordi vi mener, at det har betydning for at leve et godt liv. Jeg-funktionerne har blandt andet til opgave at kunne skelne mellem fantasi og virkelighed, sig selv og andre, tanker og handlinger. Vi arbejder også med indgåelse af aftaler og med udvikling af kompetencer og færdigheder.

​Vi arbejder ud fra den pædagogiske tilgang KRAP - kognitiv, ressourcefokuseret, anerkendende pædagogik, idet vi benytter en række værktøjer til afdækning, analyse,  refleksion og handling. Disse redskaber benyttes for at kunne udvikle på beboernes personlige, sociale og faglige ressourcer og kompetencer. 

Vi ser mennesker som værende fødte med ressourcer, der kræver positive og trygge omgivelser for at blomstre. Vi bruger bl.a. søjlediagrammet, ressourceblomsten og kognitiv sagsformulering som pædagogisk metode til at afdække den enkeltes ressourcer og behov for støtte.

Hver person har tilknyttet en kontaktperson

Hver beboer har tilknyttet en kontaktperson, idet vi anser denne relation som værende væsentlig for beboerens tryghed og udvikling af dennes sociale kompetencer samt praktiske færdigheder. I denne relationen kan der opstå et fælles tredje. Det fælles tredje består i, at begge parter i relationen indgår i en aktivitet eller situation, hvor begge partere har lyst til at være i. Hermed opstår grobunden for at samtale om essentielle og personlige udfordringer.

Vi mener, at den pædagogiske rolle bygger på antagelsen om, at vi er synlige rollemodeller, hvor

vi veksler mellem at gå foran, ved siden af og bagved beboeren, alt afhængig af han eller hendes forudsætninger. Praksis er for os, at være tydelige i vores handlinger og ordbrug. Det er altafgørende, at møde mennesket der, hvor han eller hun er i sin udvikling.

ønsker du mere information?

Har du spørgsmål eller ønsker du at høre nærmere?

Vi arbejder målrettet ud fra en struktureret pædagogisk tilgang, hvor overskuelighed, mening, forudsigelighed, tydelighed og grænsesætning vægtes højt. Vi ser frem til at høre fra dig.