Dagbeskæftigelse og STU

Krobakkens Dagbeskæftigelse

Krobakkens Dagbeskæftigelse er et §§ 103 (beskyttet beskæftigelse) og 104 (samværs- og aktivitetstilbud), hvor visionen siden opstarten i 2004 har været at skabe en meningsfyldt hverdag for den enkelte beboer ud fra dennes forudsætninger. Krobakkens beboere er en gruppe af voksne mennesker født med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Det er væsentligt for os, at vi kan skabe en overskuelig og fast struktureret arbejdsdag i mindre grupper. Her udfordres den enkelte på en sådan måde, at midlet er vigtigere end målet - forstået på den måde, at det ikke handler om, hvor meget der produceres, men at der produceres noget, som alle kan føle et ansvar og ejerskab for.

I Krobakkens Dagbeskæftigelse kan man vælge sig ind på tre forskellige arbejdshold :

En gang årligt afholder personalet et møde med hver enkelt beboer, hvor vedkommende har mulighed for at udtrykke sine ønsker om indholdet i sin arbejdsdagen, ud fra udvalgte aktiviteter. Det er derfor muligt for, at oprette særlige tilrettelagte opgaver, der er tilpasset den enkelte borger.

Som udgangspunkt har alle holdene base på Terndrupvej 71 i Brovst i butik Den Gamle Sparekasse. Her mødes vi til morgensamling, frokost samt eftermiddagskaffe.​

Arbejdstiderne for beboerne ser således ud.

  • Mandag: 10.00-14.30
  • Tirsdag: 08.30-14.30  
  • Onsdag: lukket
  • Torsdag: 08.30-14.30
  • Fredag: 08.30-12.00

ønsker du mere information?

Har du spørgsmål eller ønsker du at høre nærmere?

Vi arbejder målrettet ud fra en struktureret pædagogisk tilgang, hvor overskuelighed, mening, forudsigelighed, tydelighed og grænsesætning vægtes højt. Vi ser frem til at høre fra dig.