Krobakkens værdigrundlag​

Vi arbejder målrettet ud fra en struktureret pædagogisk tilgang, hvor overskuelighed, mening, forudsigelighed, tydelighed og grænsesætning vægtes højt.

Vi tror på, at alle mennesker har en særlig værdi og besidder forskellige ressourcer. Dette gælder uanset herkomst, race, køn, trosretning, status og indsats i samfundet. For at opleve værdi mener vi, at det enkelte menneske skal have mulighed for, at tage ansvar for eget liv. Vores opgave er derfor, at yde professionel støtte til mennesker med særlige behov.

Ethvert menneske danner sig en mental livsverden, hvori de og andre er aktører. Denne livsverden er unik for ethvert menneske dvs. at et menneskes livskvalitet afhænger af dets egne værdier som skal respekteres. Vores opgave er at støtte det enkelte menneske til at skabe egen livskvalitet. I vores arbejde med værdigrundlaget vil vi her skitsere nogle begreber, som vi finder betydningsfulde;

Mening

Det enkelte menneske skal føle at handlinger har mening, og dermed betydning i en eller anden sammenhæng. Vi tilstræber at synliggøre meningen med vore handlinger.

Mangfoldighed

Det unikke menneske kræver unikke handlinger - ingen er ens. Vi tilstræber at lave individuel støtte med udgangspunkt i det enkelte menneskes behov og ønsker.

Integritet

Det enkelte menneske har krav på at blive mødt, der hvor han eller hun nu er, og have maksimal indflydelse på eget liv. Vi tilstræber at opbygge størst mulig beslutningskompetence hos det enkelte menneske.

Empati

Det enkelte menneske har behov for at andre har forståelse for de følelsesmæssige udfordringer livet byder på. Vi tilstræber at kunne forstå og acceptere de følelser, det enkelte menneske har i sin livsverden. Samtidig tilstræber vi at holde disse følelser udenfor vores egen livsverden. Vi skal ikke overtage andre menneskers følelser.

Tillid

Ved at være ordholdne og oprigtige i vores arbejde stræber vi efter at opbygge tillidsfulde relationer.

Skærme

Vi tilstræber at skærme mennesket mod misbrug og udnyttelse.

Støtte

Vi støtter beboeren i at få glæde af livets mangfoldighed og rigdom. I hverdagen arbejder vi med værdigrundlaget ved at lytte, spørge og agere i de enkelte situationer sammen med og overfor beboeren. Ved hjælp af ophængte plancher og jævnlig debat blandt beboere og personale forsøger vi at tydeliggøre og formidle værdigrundlaget.

ønsker du mere information?

Har du spørgsmål eller ønsker du at høre nærmere?

Vi arbejder målrettet ud fra en struktureret pædagogisk tilgang, hvor overskuelighed, mening, forudsigelighed, tydelighed og grænsesætning vægtes højt. Vi ser frem til at høre fra dig.