Handleplaner

Hvad er en handleplan?

Krobakken tilbyder at udarbejde en profil og funktionsudredning for den enkelte. Her ligges der vægt på  beboerens ressourcer og begrænsninger. Profilen og funktionsudredningen synliggøre hvilken støtte beboeren har brug for. Handleplanen er omdrejningspunkt for det fremadrettede samarbejde beboer og personale imellem. Endelig formuleres målene sammen med beboeren vedrørende hvilke ønsker og udviklingspunkter han/hun ønsker at arbejde med. Vi søger gennem målformulering, sammen med beboeren, at blive så konkrete og realistiske i forhold til hans/hendes kompetence og ønsker som muligt. 

Profilen og funktionsudredningen bliver gennemgået en gang årligt. Hvis der er sket ændringer i borgerens fysiske eller psykiske tilstand udarbejdes der en ny funktionsudredning. 


Funktionsudredningen sendes til sagsbehandlerne i de respektive hjemkommuner, hvor den er medvirkende til udarbejdelsen af hvor meget støtte der skal tilbydes den enkelte borger.

Tre måneder efter indflytningen på Krobakken udarbejdes den første profil og funktionsudredning.
Implementeringen af funktionsudredningen sker via det daglige samarbejde mellem personalet og beboeren. Især den ugentlige hjemmedag er helliget arbejdet med målene.

Udviklingspunkterne/målene bliver drøftet på Teammøder med ca. tre måneders mellemrum og det føres til referat, hvad der måtte blive foreslået af pædagogiske tiltag.

Visitation og indslusning

Når en kommende beboer visiterers til Krobakken er det vigtig for os, at beboeren oplever en god indslusning. Dette gælder også hvis der er tale om udslusning fra bofællesskabet.

Vore værdier i forhold til dette er fx

  • Den nye beboer skal hurtigst muligt have kendskab til Krobakkens værdier.
  • Føle sig anerkendt og værdsat.
  • Føle engagement i forhold til tilrettelæggelse af flytning og indretning af sin nye bolig .
  • Få ejerskab og ansvar i forhold til vedligeholdelse af fælles faciliteter.
  • Føle ligeværdighed i forhold til andre beboere.
  • Føle sig hjemme og handlekraftig i forhold til lokalmiljøet.

For at se dette Googlemap skal du acceptere marketing cookies.

Administrer samtykke