Handleplaner

Hvad er en handleplan?

Krobakken tilbyder at udarbejde en profil og funktionsudredning for den enkelte. Her ligges der vægt på  beboerens ressourcer og begrænsninger. Profilen og funktionsudredningen synliggøre hvilken støtte beboeren har brug for. Handleplanen er omdrejningspunkt for det fremadrettede samarbejde beboer og personale imellem. Endelig formuleres målene sammen med beboeren ud fra hvilke ønsker og udviklingspunkter han/hun ønsker at arbejde med. Vi søger gennem målformulering, sammen med beboeren, at blive så konkrete og realistiske i forhold til hans/hendes kompetence og ønsker som muligt. 

Profilen og funktionsudredningen bliver gennemgået en gang årligt. Hvis der er sket ændringer i borgerens fysiske eller psykiske tilstand udarbejdes en ny funktionsudredning. ​Funktionsudredningen sendes til myndighed i de respektive hjemkommuner, hvor den er medvirkende til udarbejdelsen af hvor meget støtte, der skal tilbydes den enkelte borger.​

Dokumentation

Vi benytter programmet 'Styr På' for kontinuerligt og systematisk at dokumentere vores daglige specialpædagogiske arbejde på Krobakken. Det er den enkelte beboers handleplan og herunder mål, som er omdrejningspunktet for den specialpædagogiske indsats. Dagbogsprogrammet tager afsæt i borgerens udvikling, adfærd, fokusområder og generelle trivsel, og skaber rammen for evaluering af de individuelle pædagogiske tiltag.

ønsker du mere information?

Har du spørgsmål eller ønsker du at høre nærmere?

Vi arbejder målrettet ud fra en struktureret pædagogisk tilgang, hvor overskuelighed, mening, forudsigelighed, tydelighed og grænsesætning vægtes højt. Vi ser frem til at høre fra dig.