Beboerinddragelse

Der er vores mål og ønske at inddrage beboerne i såvel fælles som individuelle beslutninger. De har medindflydelse og lærer at tage ansvar igennem demokratiske beslutninger for at styrke deres selvstændighed og ansvarsfølelse. Der arbejdes med at give respekt, støtte og anerkendelse for at højne deres selvværd.

Beboerne er alle selvstændige individer med samme juridiske forudsætninger som personer uden funktionsnedsættelser jf. serviceloven og handicapkonventionen. I arbejdet med målgruppen bestræber vi os på at skabe mest mulig med- og selvbestemmelse med omsorg og respekt for den enkeltes integritet for øje.  

Vores pædagogiske udgangspunkt er inspireret af ”støttende stilladser” hvilket, billedligt talt, også indikerer vores principper for beboerinddragelse. Beboerne inddrages i det omfang, det giver mening, betydning og værdi for den enkelte. 

Inddragelsen i praksis

​Som beboere på Krobakken har man i stor udstrækning indflydelse på sin egen hverdag gennem hus møde, og individuelle samtaler. Hvert hus afholder hus møde en gang ugentligt. Her har beboerne kan frem komme med input til aktiviteter samt være med til at fastsætte hus-regler, udarbejde madplan, få vendt forskellige problemstillinger eller fortælle en god oplevelse. Vi som personale lægger stor vægt på at hverdagen og støtteomfanget tilrettelægges efter den enkeltes behov og ønsker.

​Hjemmedage

Hjemmedage er en dag, hvor beboeren er sammen med sin kontaktperson. Planlægning af hjemmedagen sker i samarbejde med beboeren. Beboeren skal her i samarbejde med kontaktpersonen sørge for vasketøj, rengøring egen lejlighed, købe tøj, etablere aftaler vedr. familie, venner, lægebesøg m.v. I de tilfælde hvor beboeren, pga. manglende ressourcer, har brug for støtte i forbindelse med faste arbejdsopgaver der ligger på hjemmedagen, yder personalet den nødvendige støtte og vejledning. Hjemmedagen kan også være socialt holdepunkt for beboeren, hvor der er tid og rum til gode snakke om voksenlivet - "det gode liv".

Huslige pligter

Som en del af fællesskabet deltager alle beboere i oprydning og rengøring af fælles arealer. Hver beboer har en ugentlig aften, hvor han eller hun hjælper aftenvagten, med tilberedning af aftensmaden samt oprydning af køkken.

Kost

På Krobakken tilbereder vi måltider sammen med beboerne. Beboerne har indflydelse på kostplanen fx er de med til at lave den ugentlige madplan, finde opskrifter m.v. som vi sammen kan lave. Vi bestræber os på at servere ernæringsmæssig sundt kost og derfor vejleder vi samtidig beboerne i sammensætningen af kost.

Handleplaner

Handleplanen laves en gange om året - i samarbejde med beboeren. Udgangspunktet for udarbejdelsen af handleplanen er dialogen mellem beboeren og dennes kontaktpersonen vedr. observationer fra dagligdagen. Ved handleplanmøderne deltager beboeren sammen med kontaktpersonen, samt den enkelte beboers sagsbehandler. Beboeren bestemmer selv om pårørende skal inviteres til handleplanmødet.

Dagbeskæftigelse

Beboerne har indflydelse på arbejdsindholdet i Dagbeskæftigelsen. En gang årligt indkaldes hver enkelt beboer til en samtale hvor der aftales individuelt, hvad den enkelte har af ønsker til den vifte af arbejdsopgaver, der tilbydes. 

Husmøde

Der bliver afholdt hus møde en gang ugentlig. Dagsordenen indeholder faste punkter såsom planlægning af den kommende arbejdsuge, fritidsaktiviteter, orientering fra personale, orientering fra beboerne. Beboerne kan også komme med problemstillinger og forslag, som de synes er vigtige at delagtiggøre andre i. Personalet skriver referat, som er frit tilgængelig i fælles køkkenet i hvert hus. På husmøderne lyttes der til beboernes ønsker om fritidsaktiviteter, weekendture og fælles rejsemål. Aktiviteterne og rejsemålene fastlægges under hensynstagende til beboernes ønsker/forudsætninger. Antal af rejser og ture afhænger af behov og ønsker fra den enkelte beboer.

På husmøderne evalueres beboerinddragelsen mundtligt. Beboerne bliver spurgt, om de mener, at de har indflydelse og bliver inddraget i beslutninger, der vedrører deres hverdag på Krobakken.

ønsker du mere information?

Har du spørgsmål eller ønsker du at høre nærmere?

Vi arbejder målrettet ud fra en struktureret pædagogisk tilgang, hvor overskuelighed, mening, forudsigelighed, tydelighed og grænsesætning vægtes højt. Vi ser frem til at høre fra dig.